Information om Covid-19, läs mer här.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser och vi för inga journaler. Ett personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god man, kurator med mera. Vi arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar kring dig. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter. Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med oss genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Från 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam verksamhet inom kommunalförbundet Fyrbodal. Alla 14 kommuner i Fyrbodal får numera tillgång till personligt ombud. Vi beräknar att verksamheten kommer att byggas upp organisatoriskt fram till april 2019. Under denna tid kommer de personliga ombuden inte enbart arbeta med klientärenden. Det innebär en begränsad tillgång för enskilda individer i behov av hjälp under uppbyggnadsfasen. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelad i tre områden. Två personliga ombud arbetar i varje område. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.

Personliga ombudets arbetsuppgifter

Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Att bistå och företräda den enskilde i kontakter med olika myndigheter.
  • Att se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Bra att veta:

  • Personligt ombud har ingen myndighetsutövande roll.
  • Personligt ombud har tystnadsplikt.
  • Personligt ombud för inga journaler.
  • Personligt ombud svarar inte för vård och behandling.
  • Personligt ombud kan inte överta annan myndighets ansvar.

 

KONTAKTINFORMATION

Cecilia Dahlman Giannias
Telefon: 072-212 75 62
E-post:
cecilia.dahlman.giannias
@trollhattan.se


Maria Bjurbäck
Personligt ombud Fyrbodal
Telefon: 0722-12 74 80
E-post: maria.bjurback
@trollhattan.se


Johanna Wassenius
Telefon:
072-212 10 83
E-post: johanna.wassenius
@trollhattan.se


Maria Jorfors (enhetschef)
Telefon:
072-212 73 53
E-post: maria.jorfors
@trollhattan.se


Annelie Fredriksson
Telefon:
070-549 51 42
E-post: annelie.fredriksson
@trollhattan.se


Catrin Johansson
Telefon: 0722-089776
E-post: catrin.johansson@trollhattan.se

DOKUMENTATION
Folder Personligt ombud pdf (pdf 760 KB)

Sidan uppdaterades 2021-01-08

Synpunkter på sidan?