Bostad med särskild service för vuxna


Gruppbostad
En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. Du som bor på gruppbostad har en funktionsnedsättning exempelvis autism eller utvecklingsstörning, som innebär att du har ett stort behov av tillsyn eller hjälp. Du har en egen lägenhet i gruppbostaden. Du har också tillgång till ett gemensamt utrymme. På gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Servicebostad
En servicebostad består av 6-10 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. Du som bor i en servicebostad har en funktionsnedsättning, ex. autism eller utvecklingsstörning med ett mindre behov av stöd och hjälp än de personer som bor i gruppbostad. Du har en egen lägenhet och tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet. Personal finns tillgänglig efter Dina behov.

 

Kontaktinformation

Gruppbostad

Enhetschef
Grethe Gustavsson
Telefon 0532-173 23
E-post grethe.gustavsson@amal.se

Enhetschef
Susanne Eriksson
Telefon 0532-174 97
E-post susanne.eriksson@amal.se

Enhetschef
Jessica Alexandersson
Telefon
0532-170 46
E-post jessica.alexandersson@amal.se

Servicebostad
Enhetschef
Jessica Alexandersson
Telefon
0532-170 46
E-post jessica.alexandersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-12-10

Synpunkter på sidan?