Hjälpmedel

Hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller kallas för personliga hjälpmedel. De förskrivs bland annat av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, ortopedingenjörer, läkare, audionomer och synpedagoger, som arbetar på exempelvis vårdcentraler, sjukhus eller hör- och syncentraler i habiliteringen och kommunrehab.


Här kan du se olika former av hjälpmedel

Kontaktinformation

Kommunrehab
Telefon: 0532-174 16
Telefontid: 9.00 - 9.30
E-post: kommunrehab@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-09-28

Synpunkter på sidan?