Sjukresor

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen.

Du får ersättning för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Avgifter och ersättningar för sjukresor är samma för vuxna och barn.

Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Telefon: 010-47 32 100

E-post: sjukreseenheten.vanersborg@vgregion.se


Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg

Telefon: 010-47 32 100

Läs mer om Sjukresor
Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen.

Sidan uppdaterades 2018-11-01

Synpunkter på sidan?