Seniorkort Västtrafik

Kortet gäller för dig som är 75 år och du kan resa dygnet runt inom Åmåls kommunzon på alla Västtrafiks linjer, inklusive tågresor inom kommunen samt med Närtrafik.

Det gäller inte vid resor med färdtjänst.

Alla seniorer som är berättigade ett kort får ett brev några veckor före de uppfyller ålderskravet. I brevet anges hur du går tillväga för att beställa ditt kort.

Du kan vända dig till Västtrafiks kundservice om du inte fått ditt brev eller behöver hjälp. Du når kundservice på telefon 0771-41 43 00 eller på Västtrafiks hemsida.

  • Kortet är kostnadsfritt
  • Giltigheten är Åmåls kommunzon
  • Ronden ingår såvida man åker mellan hållplatser inom kommunzonen

För mer information: https://www.vasttrafik.se/omseniorkort/

Sidan uppdaterades 2019-06-03

Synpunkter på sidan?