Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Till exempel om det inte går bussar där du bor. Närtrafik kör dig mellan en valfri adress och någon av din kommuns Närtrafikhållplatser. Resorna körs inom givna tidsintervaller.

Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd för Närtrafik.

Så reser du med Närtrafik

  • Du reser från en valfri adress till någon av kommunens närtrafikhållplatser eller tvärtom. Adressen måste ligga i grönt område på närtrafikkartan.
  • Bestäm inom vilket tidsintervall du vill resa
  • Beställ via telefon minst en timma innan tidsintervallet börjar. Vid beställningen får du en exakt avgångstid.
  • Var klar att åka vid avgångstiden du fått. 
  • Ibland får du samåka med andra resenärer. Det gör att restiden kan bli lite längre. 

Tidsintervaller du kan resa inom:
Måndag – fredag
9.30 – 10.30
12.30 – 13.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00
21.00 – 22.00

Hållplatser:
Åmål –
Ekbacken, Simhallen, Åmål torg, Åmål station, Åmålsgården
Fengersfors –
Fengersfors
Tösse
SolsätershemmetSeniorkort:
Du som har seniorkort kan resa med det i närtrafiken. Du kan resa inom den kommunzon som seniorkortet är giltigt.

Beställ Närtrafik via telefon: 020-91 90 90.
Öppettider: Måndag-fredag: 06.00 – 22.00. Helg: 08.00 – 22.00.

Information om
Närtrafikkartan
Läs mer om Närtrafik

Sidan uppdaterades 2018-11-01

Synpunkter på sidan?