Riksfärdtjänst

Du som har ett funktionshinder som innebär att du måste resa på ett mera kostsamt sätt än andra eller om du inte kan resa utan ledsagare kan ansöka om riksfärdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Åmåls kommun.

Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas med läkarintyg eller annan utredning. Om du är beviljad färdtjänst har du inte, med automatik, rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan.

Ändamålet med resan ska vara:

  • Rekreation
  • Fritidsverksamhet
  • Annan enskild angelägenhet

När ett tillstånd prövas tar man ställning till om den sökande kan:

  • Resa med ledsagare på tåg
  • Resa med taxi eller specialfordon
  • Resa med flyg

Vid andra och tredje alternativet kan det i undantagsfall vara aktuellt med ledsagare men oftast görs bedömningen att du som sökande klarar av att resa ensam med hjälp av stöd som ges av transportörer och annan personal.

Ansökan
Det är kommunens färdtjänsthandläggare som tar emot ansökningar om färdtjänst.  Ansökan ska göras senast två veckor före aktuell resa.

Ansökningsblankett Riksfärdtjänst


Beställning av riksfärdtjänstresor
Riksfärdtjänstresor med personbil och specialfordon bokas via Västtrafiks beställningscentral på telefonnummer 020-91 90 90.
Det åligger tillståndsinnehavaren att själv boka sin resa till lägsta pris med allmänna kommunikationer. Kontakta färdtjänsthandläggare för mer information.

Avgift
Du betalar en egenavgift vid riksfärdtjänstresor. Ersättning för resa med riksfärdtjänst lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa motsvarar kostnaden för resan. Medresenär betalar samma egenavgift som dig.

Ledsagare
En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Om det behövs kan du bli beviljad flera ledsagare. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig vid resa med personbil och specialfordon.

Medresenär
Du får ta med dig en medresenär på resan i mån av plats. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig vid resa med personbil och specialfordon. Vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer bokat och betalar medresenär, oavsett ålder, hela sin reskostnad samt eventuell bokningsavgift.

Bagage
Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hund/husdjur
Ledarhund får följa med utan kostnad. Inga andra husdjur får tas med vid riksfärdtjänstresa.Sidan uppdaterades 2018-08-07

Synpunkter på sidan?