Publicerad 2018-06-14

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar vanligtvis emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem ett eller ett par veckoslut per månad. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj. 

En mindre ersättning, som är uppdelad på arvode och omkostnad, utgår för uppdraget.

Hur blir man kontaktfamilj åt Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet?

Klicka här för att komma till intresseanmälan

Om du vill veta mer om att bli kontaktfamilj är du välkommen att kontakta någon av våra familjehemssekreterare.