Skilsmässa

Beslutsklubba bakom delat hjärta och ringar

Om du vill skiljas ska du vända dig till tingsrätten. Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du/ni är folkbokförd. Ni kan ansöka om äktenskapsskillnad antingen enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden genomgå sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste de anmäla om de vill fullfölja processen, i annat fall fortsätter äktenskapet. Om föräldrarna inte är överens om hur de ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation, eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan de vända sig till familjerätten.

Länk till Vänersborgs tingsrätt för mer information om skilsmässa

Sidan uppdaterades 2022-04-29

Synpunkter på sidan?