Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Illustration av familj

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Föräldrarna får ett intyg på att de har haft ett informationssamtal. Intyget är giltigt under ett år.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Om barnet folkbokfört i någon av Dalslandskommunerna är det Dalslands familjerätt som ansvarar för samtalen.

Sidan uppdaterades 2022-04-29

Synpunkter på sidan?