Aktuella kurser

Ibland erbjuder vi kurser för att du som förälder ska få verktyg och stöd i din föräldraroll. På den här sidan publicerar vi information när vi startar en föräldrastödskurs.


Gruppaktivitet för barn som lever med separerade föräldrar
Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

”Hanna och Theo” är ett material från Rädda Barnen som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar/föräldrar i konflikt. Syftet med materialet är att:

 • Ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt.
 • Hitta verktyg för att lättare hantera sin situation. Visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra.
 • Att inge hopp.

Så här går det till

Vid varje grupptillfälle kommer vi att läsa om syskonen Hanna och Theo. Till varje kapitel finns arbetsblad där deltagarna sedan har möjlighet att jobba med de dilemman som syskonen möter. Deltagande i ”Hanna och Theo”-grupp är ingen insats och kommer inte att dokumenteras eller delges någon utanför gruppen.

Barngruppen består av 7 träffar, 60 minuter per gång. Vi kommer att fika tillsammans vid samtliga träffar. Grupperna kommer att förläggas i någon av de fem Dalslandskommunerna, specifik plats kommer planeras utifrån intresseanmälningar för att i så stor utsträckning som möjligt underlätta deltagande.

Deltagandet är kostnadsfritt

För mer information och vid intresse är ni välkomna att höra av er.

Telefon: 0532-170 00, telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30 – 9:30

E-post: familjdalsland@amal.se


Erbjudande om föräldragrupp

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen.

Hur kan du hjälpa ditt barn efter en separation?
Denna grupp syftar till att stödja dig som förälder i hur du kan underlätta för ditt barn när ni som föräldrar inte alltid kommer överens. Fokus ligger på hur situationen upplevs av ditt barn och hur du som förälder på bästa sätt kan förhålla dig. Välkommen till tre grupptillfällen där vi varvar teori med gruppdiskussioner.

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång, i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål. Om båda föräldrarna önskar delta erbjuds ni olika grupper. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Dalslandskommunerna.

Kurstillfällen: 2 feb, 9 feb, 16 feb, kl 16.30-18.30 samtliga gånger.

Anmälan och information
Anmälan och info, kontakta familjerätten Dalsland, tel 0532-170 00, telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9:30 eller via e-post: familjdalsland@amal.se.

Länkar till inbjudningar 


Sidan uppdaterades 2023-03-20

Synpunkter på sidan?