Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet

Dalslands logotyper


Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Här jobbar socialsekreterare både med familjerätt och familjehem.

Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- , boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, om de så önskar.

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via denna enhet erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Är ni intresserade av att bli kontaktfamilj eller familjehem, anmäl intresse via "Familjehem Sverige", se rubriken "Familjehem, jourhem och kontaktfamilj".

Kontakta oss

Enhetschef
Anna Agdur

E-post: anna.agdur@amal.se

Familjehemssekreterare

Linda Hult
Telefon: 0532-174 67
E-post: linda.hult@amal.se
 
Dan-Inge Johansson
Telefon: 0532-171 25
E-post: dan-inge.johansson@amal.se   

Stefan Rosander
Telefon: 0532-171 80
E-post: stefan.rosander@amal.se 

Måns Wahlberg
Telefon: 0532-77 74 58
E-post: mans.wahlberg@amal.se

Specialpedagog:
Helena Segerström
Telefon: 0532-170 96
E-post: helena.segerstrom@amal.se
 
Hälsopromotör:
Hanna Wetterling

Telefon: 0532-171 29
E-post: hanna.wetterling@amal.se
 
Familjerättssekreterare
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30-9:30

Simone Geerts
Telefon: 0532-174 46
E-post: simone.geerts@amal.se

Therese Edberg
Telefon: 0532-174 63
E-post: therese.edberg@amal.se

Helena Weiland
Telefon: 0532-174 64
E-post: helena.weiland@amal.se

Jennie Andersson Källvik
Telefon: 0532-170 61
E-post: jennie.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Synpunkter på sidan?