Mål för familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer i Åmåls kommun. Utformningen och de verksamheter som erbjuds är anpassade efter de behov och önskemål som finns hos familjerna. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg (föräldrarådgivning).
 
Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:
 
• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• erbjuda lättillgängligt stöd
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• utveckla god service
 
På Åmåls familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för barnens och föräldrarnas bästa: barnmorskor, distriktssköterskor, förskolelärare, socionom, psykolog, läkare med flera.

Kontaktinformation

Lisa Holmquist 
Samordnare
Telefon: 0532-170 78
E-post: lisa.holmquist@amal.se

Besöksadress
Nybrogatan 17, Åmål

Postadress
Åmåls familjecentral
S:a Långgatan 3 B
662 30 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-11-13

Synpunkter på sidan?