Föräldrarådgivning


Familjecentralen erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar barn eller har barn upp till 12 år.

Samtalen har olika fokus beroende på hur föräldrarna upplever sin situation. Vanliga teman i familjesamtal är hur man som familj ska få vardagen att fungera och att man kan tycka att det är svårt att vara förälder ibland. Det är föräldrarna själva som bestämmer vad samtalen ska handla om.

Vi börjar alltid med ett första samtal om vad man har för bekymmer och bestämmer sedan om detta ska leda till en fortsatt kontakt.
Man förbinder sig alltså inte till något innan det första besöket. 

Samtalen är frivilliga och ingen registrering sker.

Som föräldrarådgivare arbetar Anna Agdur och Stefan Rosander. Båda är familjeterapiutbildade. 
 

Anna-A_s.jpg Stefan-R_s.jpg
Anna Agdur
socionom
Telefon  0532-170 21
e-post anna.agdur@amal.se
Stefan Rosander
specialpedagog
Telefon  0532-170 78
e-post stefan.rosander@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2018-08-21

Synpunkter på sidan?