Familjestöd 


Familjecentralens familjestödjare erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar barn eller har barn upp till 12 år.

Samtalen har olika fokus beroende på hur föräldrarna upplever sin situation. Vanliga teman i familjesamtal är hur man som familj ska få vardagen att fungera och att man kan tycka att det är svårt att vara förälder ibland. Det är ni som föräldrar som bestämmer vad samtalen ska handla om.

Samtalen är frivilliga och ingen registrering sker.


 

Kontakta oss

Lisa Holmquist
Samordnare
Telefon: 0532-170 78
E-post: lisa.holmquist@amal.se

Cajsa Branchetti Hallberg
Behandlingssekreterare
Telefon  0532-172 64
E-post: cajsa.branchetti-hallberg@amal.se

Inger Christoffersson
Behandlingssekreterare
Telefon: 0532-174 59
E-post: inger.christofersson@amal.se

Besöksadress
Nybrogatan 17, Åmål

Postadress
Åmåls familjecentral
S:a Långgatan 3 B
662 30 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-04-12

Synpunkter på sidan?