Familjecentralens verksamheter

Förebyggande socialtjänst
På Åmåls familjecentral finns förebyggande socialtjänst. Här arbetar Anna Agdur, socionom och Stefan Rosander, special-pedagog. Båda har familjeterapiutbildning till och med steg tre (genom Göteborgs socialpsykologiska institut AB). Ekonomihandläggare Mona Jansson erbjuder budgetrådgivning samt bekräftelse av faderskap vid samboförhållande (så kallat s-protokoll).

Den förebyggande socialtjänsten erbjuder bland annat nedanstående tjänster:

 • Råd och stöd i frågor som rör din livssituation, då du har bekymmer och behöver någon att prata med om praktiska saker eller känslomässig problematik.
 • Samarbetssamtal till er som behöver stöd i föräldra-rollen, under eller efter en separation. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrarna att gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samarbetssamtal kan leda fram till en överens-kommelse eller juridiskt bindande avtal. Tidsbeställda besök gäller.

BVC
Distriktssköterskorna Ann Jansson, Berit Arvidsson och Kristina Gottfridsson arbetar på Åmåls familjecentrals barnavårdscentral. Mottagningen är öppen måndag och onsdag klockan 10.00 – 11.00. I övrigt gäller tidsbeställda besök. Telefontiden är måndag – fredag klockan 8.30 – 9.30.

Följande tjänster erbjuds:

 • Hälsokontroller enligt basprogrammet för barn 0 och 5,5 år
 • Läkarkontroller
 • Råd och stöd
 • Vaccinationer
 • Föräldrautbildning i samverkan med övriga verksamheter på Åmåls familjecentral
 • Babycafé i samarbete med Svenska kyrkan

Flera resurspersoner finns kopplade till BVC:s verksamhet. Distriksläkare, barnpsykolog dietist med flera kan du komma i kontakt med via Familjecentralen.

Barnmorskemottagning
På barnmorskemottagningen arbetar Maritha Bengtsson, barnmorska. Tidsbeställda besök gäller. Telefontiden är måndag, tisdag och torsdag klockan 8.30 – 9.30.

Följande tjänster erbjuds:

 • Graviditetstest
 • Mödrahälsovård enligt basprogram och utökade kontroller utifrån medicinska och psykosociala behov
 • Abortrådgivning
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Efterkontroll vid förlossning
 • Föräldrautbildning

Flera resurspersoner finns kopplade till BMM:s verksamhet. Dietist och mödrahälsovårdspsykolog med flera kan du komma i kontakt med via Familjecentralen.


Öppen förskola
På den öppna förskolan arbetar Lena Wennersten, förskollärare. Till den öppna förskolan är du som väntar barn eller har barn i åldern 0 – 5 år välkommen. Kontinuerliga inslag i verksamheten är sång- och sagostunder, besök av barnbibliotekarie Annika Andersson samt sopplunch som serveras varje onsdag. Öppna förskolan är öppen måndagar klockan 9.00 – 12.30, tisdagar 9.00 - 15.00 samt onsdagar klockan 9.00 – 16.00.

Samverkan
Yrkesgrupperna på Åmåls familjecentral samverkar i olika delar av verksamheten. Exempel på detta är den föräldrautbildning där samtliga yrkesgrupper är involverade och som erbjuds förstagångsföräldrar.


Kontaktinformation

Stefan Rosander
Samordnare
Telefon: 0532-170 78
E-post: stefan.rosander@amal.se

Besöksadress
Nybrogatan 17, Åmål

Postadress
Åmåls familjecentral
S:a Långgatan 3 B
662 30 Åmål

Sidan uppdaterades 2019-08-08

Synpunkter på sidan?