BVC-mottagning

 

Du är välkommen med ditt barn till BVC för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barn. Här får ditt barn även hälsokontroller och vaccinationer enligt basprogram. BVC kan ge råd om var du kan vända dig om ditt barn blir sjukt eller skadat sig. Sjuka barn bör ej besöka BVC. Vi tar emot tidsbeställda besök.

Med pro BVC
Personal från Med pros BVC finns på familjecentralen måndag till fredag.
Telefontid måndag-fredag kl 815-915
Telefonnummer 0532-709 430


 

Sidan uppdaterades 2019-08-19

Synpunkter på sidan?