Barnvårdscentral

Du är välkommen med ditt barn till BVC (barnavårdscentral) för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barn. Här får ditt barn även hälsokontroller och vaccinationer enligt basprogram. BVC kan ge råd om var du kan vända dig om ditt barn blir sjukt eller skadat sig. Sjuka barn bör ej besöka BVC. Vi tar emot tidsbeställda besök.

Medpro Clinic BVC

Telefontid: måndag-fredag kl 08.15-09.15
Telefon: 0532-709 430

Personal från Medpro Clinics BVC finns på familjecentralen måndag till fredag.

Sidan uppdaterades 2019-10-01

Synpunkter på sidan?