Information hygienrutiner

Under veckan har regionen kommit ut med ett infoblad om source control dvs då vi har skyddsutrustning för att förebygga smitta, se länk:

Infoblad, Utökad source control (vgregion.se)

Vårdhygien vill också skicka med att det är mycket viktigt att

  • fortsätta att hålla avstånd och alla övriga skyddsåtgärder som är som förut.
  • omvårdnad inom 2m ska användas munskydd OCH visir

En ytterligare lättnad i nuläget är att då man är ute med någon och drar personen i rullstol kan avstå munskydd/visir och endast ta på sig om man behöver göra omvårdnad.

Sidan uppdaterades 2023-07-06

Synpunkter på sidan?