Hur vet jag vad jag ska göra?

Det är önskemålen och behoven hos den du jobbar för som styr arbetet. Det är han eller hon, eller en företrädare för den du stödjer, som berättar för dig vad du ska göra. Detta ska kunna läsas i genomförandeplanen.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?