Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en verksamhet som är till för att ge barn/ungdomar möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlastning.

Under korttidsvistelsen får barnet det stöd och omvårdnad som det har rätt till enligt LSS-lagen. Verksamhetens innehåll anpassas till varje enskilt barn och allt stöd är individuellt utformat utifrån brukarens genomförandeplan med fokus på självständighet, delaktighet och utveckling.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?