Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av 8-14 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. De som bor i en servicebostad har en funktionsnedsättning, ex. autism eller utvecklingsstörning med ett mindre behov av stöd och hjälp än de personer som bor i gruppbostad. På servicebostad möter du brukare i alla åldrar från 18 år och uppåt.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?