Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. De som bor på gruppbostad har en funktionsnedsättning exempelvis autism eller utvecklingsstörning, som innebär att det finns ett stort behov av tillsyn eller hjälp. De boende har en egen lägenhet i gruppbostaden med tillgång till ett gemensamt utrymme.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?