Frågor och svar om att arbeta på boende inom stöd och funktion

Publicerad 2021-01-29

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. De som bor på gruppbostad har en funktionsnedsättning exempelvis autism eller utvecklingsstörning, som innebär att det finns ett stort behov av tillsyn eller hjälp. De boende har en egen lägenhet i gruppbostaden med tillgång till ett gemensamt utrymme.

Publicerad 2021-01-29

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av 8-14 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. De som bor i en servicebostad har en funktionsnedsättning, ex. autism eller utvecklingsstörning med ett mindre behov av stöd och hjälp än de personer som bor i gruppbostad. På servicebostad möter du brukare i alla åldrar från 18 år och uppåt.

Publicerad 2021-01-29

Vad är korttidsverksamhet?

För dig som är intresserad av att arbeta med barn som har funktionsnedsättning kan du söka till korttidsverksamhet. Barn som har funktionsnedsättning har rätt till (förlängd skolbarnsomsorg FSO) korttidstillsyn utanför det egna hemmet, före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda rekreation och en meningsfull fritid, samt stimulera till utveckling och lärande.

Publicerad 2021-01-29

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en verksamhet som är till för att ge barn/ungdomar möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlastning.

Under korttidsvistelsen får barnet det stöd och omvårdnad som det har rätt till enligt LSS-lagen. Verksamhetens innehåll anpassas till varje enskilt barn och allt stöd är individuellt utformat utifrån brukarens genomförandeplan med fokus på självständighet, delaktighet och utveckling.

Publicerad 2021-01-29

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?

Personal finns tillgänglig efter brukarens behov. Som personal ger du stöd till brukarna i omvårdnadsarbete, aktiviteter mm utifrån individuella behov.

Publicerad 2021-01-29

Vilka arbetstider har jag?

Arbetstiden är oregelbunden, enligt schema. I vissa fall arbetar man journatt, det förekommer även vaken natt.

Publicerad 2021-01-29

Vilka förkunskaper eller utbildning krävs för jobbet?

För att arbeta på boende för personer med särskilda behov är gymnasieutbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller vård- och omsorgsprogrammet önskvärt. Framför allt är det viktigt att du trivs i arbetet med människor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete och det är en fördel om du har körkort.

Kontaktuppgifter arbete på boende

Maria Halling, enhetschef korttidsvistelse

E-post: maria.halling@amal.se

Jessica Alexandersson, enhetschef servicebostad

E-post: jessica.alexandersson@amal.se

Louise Larsson, enhetschef gruppbostad

E-post: louise.larsson@amal.se

Susanne Eriksson, enhetschef gruppbostad

E-post: susanne.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?