Vad är hemvård?

Hemvård innebär service och omvårdnad som vid behov ges i hemmet till den som på grund av funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet. Hemvården är indelad i fem olika arbetsgrupper, samt en nattpatrull.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?