Frågor och svar om att arbeta inom hemvård

Publicerad 2021-01-29

Vad är hemvård?

Hemvård innebär service och omvårdnad som vid behov ges i hemmet till den som på grund av funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet. Hemvården är indelad i fem olika arbetsgrupper, samt en nattpatrull.

Publicerad 2021-01-29

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?

Ditt arbete är att ge brukare stöd och hjälp i vardagen utifrån deras behov. Förutom att du tillgodoser behov i form av vård, omsorg och service så närvarar du vid aktiviteter som t.ex. promenader och hjälper till vid träning.

Publicerad 2021-01-29

Hur vet jag vad jag ska göra?

För att skapa en meningsfull vardag för brukarna arbetar du i team tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och övriga professioner. I dina arbetsuppgifter ingår, efter överenskommelse med sjuksköterska, även vissa delegerade arbetsuppgifter.

Vi tillämpar nyckelfri hemtjänst och har ärendescheman i mobiltelefonen. Plattformen som ditt arbete utgår ifrån är den värdegrund som tagits fram av Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, med brukaren i fokus där respekt, delaktighet, gott bemötande och meningsfullhet är ledord.

Publicerad 2021-01-29

Vem trivs med att arbeta inom hemvård?

Du som har ett genuint intresse och förmåga att möta och samarbeta med olika människor. Du stimuleras av ett föränderligt arbete, gillar utmaningar, är flexibel, ser möjligheter istället för problem, har förmåga att arbeta självständigt och ansvarsfullt med ett professionellt förhållningssätt.

Publicerad 2021-01-29

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar inom hemvård?

När du arbetar inom hemvården är det viktigt att du kan anpassa dig så att vården och omsorgen du ger överensstämmer med de behov brukaren har. Det är betydelsefullt att skapa goda relationer där brukaren känner sig delaktig och förstådd oavsett det enskilda behovet. Det är därför viktigt att du även är lugn, trygg och lyhörd.

Publicerad 2021-01-29

Vilka förkunskaper eller utbildning krävs för jobbet?

Det är önskvärt att du har grundläggande omvårdnadsutbildning. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter därför är det viktigt att du har grundläggande datavana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du förflyttar dig mellan brukare med cykel eller bil, vilket gör att i några av områdena är det ett krav att du har körkort för manuellt växlad bil.

Publicerad 2021-01-29

Varför säger undersköterskor om att arbeta inom hemvården?

"Att bidra till positiv anda och glädje"

"Tryggheten de äldre känner och uttrycker. Det är ett kvitto på ett bra utfört arbete"

"Att det är jag som ser till att de äldre kan bo kvar hemma"

"Att jobba i vården och hjälpa de äldre. Stolt över att ha roliga och trevliga arbetskamrater"

"Mitt yrkesval, alla härliga möten med den äldre generationen"

"Samarbetet vi har med kollegor och chefer. Att vi alltid kan prata med cheferna och dom lyssnar"

"Att jag gör ett bra jobb. Fungerar bra med mina arbetskamrater. Är med och berikar mina brukares dagar. Är helt enkelt stolt över att kalla mig undersköterska"

 

Kontaktuppgifter för yrken inom hemvården

Enhetschef för Centrum/Väst
Maria Lindgren Bjurteg
Telefon: 0532- 173 46
E-post: maria.lindgren-bjurteg@amal.se

Enhetschef för Södra/Natt
Maria Bertilsson
Telefon: 0532-173 96
E-post: maria.bertilsson@amal.se

Enhetschef för Norra/Östra
Christina Nilsson
Telefon: 0532- 173 97
E-post: christina.e.nilsson@amal.se

Enhetschef för Demensteam
Karin Fredriksson
Telefon: 0532-174 21
E-post: karin.fredriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?