Vad gör en boendestödjare?

Som boendestödjare jobbar du med att stödja personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik, familjer med behov av stödjande och kompenserande stödinsatser samt ungdomar med olika behov till exempel missbruk psykisk ohälsa. Det som utmärker yrket som boendestödjare är att du arbetar tillsammans med brukare och jobbar för ett självständigt liv. Motverka ensamhet, passivitet och isolering.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?