Hur vet jag vad jag ska göra?

Det är behoven hos den du jobbar med som styr arbetet. Arbetet styrs utifrån de uppdrag socialsekreterare bestämt tillsammans med brukare och utifrån det görs en genomförandeplan som ska följas. Vi har också funktionsschema som talar om när och var arbetet skall utföras.

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?