Frågor och svar om att arbeta inom boendestöd

Publicerad 2021-01-29

Vad gör en boendestödjare?

Som boendestödjare jobbar du med att stödja personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik, familjer med behov av stödjande och kompenserande stödinsatser samt ungdomar med olika behov till exempel missbruk psykisk ohälsa. Det som utmärker yrket som boendestödjare är att du arbetar tillsammans med brukare och jobbar för ett självständigt liv. Motverka ensamhet, passivitet och isolering.

Publicerad 2021-01-29

Hur vet jag vad jag ska göra?

Det är behoven hos den du jobbar med som styr arbetet. Arbetet styrs utifrån de uppdrag socialsekreterare bestämt tillsammans med brukare och utifrån det görs en genomförandeplan som ska följas. Vi har också funktionsschema som talar om när och var arbetet skall utföras.

Publicerad 2021-01-29

Kan vem som helst bli boendestödjare?

Yrket kan passa många olika människor, men personliga egenskaper som ansvarstagande, lyhördhet, professionalitet och flexibilitet väger tungt.

Publicerad 2021-01-29

Vilka förkunskaper eller utbildning krävs för jobbet?

Minst gymnasiekompetens och gärna erfarenheter inom socialt arbete. Omvårdnadsutbildning samt pågående utbildning inom socialt arbete är en merit. Körkort erfordras. Tala och skriva svenska.

Publicerad 2021-01-29

Var arbetar jag som boendestödjare?

Du utgår från samlingslokalen. Det kan vara i hemmet, eller i den dagliga verksamheten. Du kan följa med på exempelvis sjukresor.

Publicerad 2021-01-29

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?

Till stor del är det uppgifter som de flesta människor sköter i sitt dagliga liv. Ofta ingår stöd med att städa, tvätta, myndighetskontakter, läxhjälp, medicinhandräckning och sjukvårdshantering.  

Publicerad 2021-01-29

Vad ska jag tänka på när jag söker arbete som boendestödjare?

Var väl förberedd. Fundera över varför du vill jobba som boendestödjare och varför just du skulle passa som det. Tycker du om att arbeta med människor? Är du en person som inte alltid behöver vara i centrum utan kan låta någon annan ta plats? Då kan du vara rätt person för ett meningsfullt och utvecklande jobb!

Ditt arbete regleras i Lagen om SOL HSL

Kontaktuppgifter arbete boendestödjare

Matilda Pettersson samordnare

Telefon: 0532-777248

E-post: matilda.pettersson@amal.se


Elisabeth (Nina) Paulin samordnare

Telefon: 0532-17333

E-post: elisabeth.paulin@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-01

Synpunkter på sidan?