När alla andra försörjningsmöjligheter är uttömda

Har du svårt för att få pengarna att räcka till, och har prövat alla andra möjligheter för att själv lösa din ekonomiska situation? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte om du haft egna inkomster som motsvarar ekonomiskt bistånd. Du har dock alltid rätt att få din ansökan prövad.

Andra tillgångar: besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och är du sjuk skall du inkomma med läkarintyg för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Har du en planering hos Jobbcentrum skall du fullfölja denna för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du är helt- eller delvis arbetslös när du söker ekonomiskt bistånd får du genomgå en aktivitetsbaserad kartläggning under fyra veckor tillsammans med en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum. Jobbcentrum skapar tillsammans med dig och din socialsekreterare en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Att ta reda på innan du ansöker

Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand.

Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig.

Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.

Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida.

Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som bestämmer om du har rätt till biståndet.

När du vill ansöka för första gången

När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången ska du ringa till Mottagningsgruppen på 0532-170 00.

Telefontider är; 

måndag klockan 13:00-15:00

tisdag och torsdag klockan 08:00 – 10:00.

Här svarar socialsekreterare på frågor och gör en första bedömning av din ekonomiska situation. Vid behov bokas du in på ett personligt möte med socialsekreterare från ekonomiskt bistånd där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet.

För att socialsekreterare på ekonomiskt bistånd ska kunna utreda rätten till ekonomiskt bistånd krävs att du kan redovisa uppgifter kring din och din familjs ekonomiska situation. Du kommer att få utskickat en ansökan samt lista på vad som ska bifogas till mötet. Det är viktigt att du läser igenom och fyller i dessa uppgifter inför ditt första besök.

Återansökan

Har du ett pågående ekonomiskt bistånd så loggar du in på e-tjänsten med din e-legitimation .

Fyll i dina uppgifter

Signera med din e-legitimation. Om ni är två som söker måste den andra personen också signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.

Du kan nu följa ditt ärende framåt genom att logga in i medborgarportalen. 

Det är viktigt att du alltid sparar kvitton och fakturor i tre månader eftersom du kan bli utvald för slumpmässig granskning och då behöver skicka in efterfrågade handlingar till oss.

Här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Manual - så här fyller du i e-tjänsten

Har du pågående ekonomiskt bistånd och vill börja ansöka via e-tjänsten

Kontakta din handläggare. Då får du också uppge vilka kontaktuppgifter som ska användas.

Vad händer sen?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du genomgå en aktivitetsbaserad kartläggning under fyra veckor tillsammans med en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum. Jobbcentrum skapar tillsammans med dig och din socialsekreterare en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Om ditt behov av ekonomiskt bistånd kvarstår nästkommande månad så använder du vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökningar väljs slumpvis ut för granskning. Om din ansökan blir utvald för granskning ska du skyndsamt skicka in de dokument som vi efterfrågar, till exempel kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal och intyg.

Beslut går att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet eller har fått avslag på din ansökan har du rätten till att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut om avslag skall vara skriftligt och informera dig som sökande om hur du går tillväga för att överklaga till förvaltningsrätten. Om du är osäker på hur du går tillväga vid överklagan kan du alltid fråga din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

Vi som jobbar på ekonomiskt bistånd och på Jobbcentrum omfattas av sekretesslagen, detta innebär kortfattat att vi inte får lämna ut uppgifter om ditt ärende utan ditt medgivande

Din personliga integritet är viktig för oss. Läs mer om hur Åmåls kommun behandlar personuppgifter.

Kontaktinformation

Telefon växel:
0532-170 00

Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 37 Åmål

Telefontider:
Måndagar klockan 13:00-15:00
Tisdag-fredag klockan 08:00-10:00

Besökstider

Endast bokade besök.

Vid akut behov är receptionen bemannad samtliga vardagar 08:00-16:00 förutom vissa undantag som röda dagar samt dag före storhelg.
Lunchstängt 12:00-13:00

Sidan uppdaterades 2023-08-08

Synpunkter på sidan?