Dagverksamhet

 

En träffpunkt för kropp och själ 
Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är viktigt för ett hälsosamt och gott liv.
Dagverksamheten vänder sig till dig som pensionär och som har behov av stöd i den dagliga livsföringen. Dagverksamheten vill ge möjlighet till, för dig meningsfulla aktiviteter,  samvaro och gemenskap efter egna behov. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet. Samtidigt kan dagverksamheten ge avlösning för anhöriga som vårdar och stödjer sin närstående. Dagverksamheten finns med olika inriktningar. Se under respektive dagverksamhet.

 

Hur får man dagverksamhet?
Ansökan sker hos biståndsenheten där bedömning görs utifrån Socialtjänstlagen.

 

Dagverksamheter
• Täppan 
• Träffpunkten

Kontaktinformation

Äldreomsorgschef
Marco Niemelä
Telefon 0532-17036
E-post marco.niemela@amal.se


Besöksadress
Kyrkogatan 2

Postadress
Vård- och omsorg
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-08-12

Synpunkter på sidan?