Vem kan få bidrag?

 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med ett långvarigt eller bestående funktionshinder till exempel rörelsehinder, synskada eller utvecklings-störning. Funktionshindret kan vara fysiskt eller psykiskt.

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas till personer som åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person, om åtagandet avser en längre tid.

Du kan söka bidrag om du äger bostaden för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med bostadsrätt eller hyresrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätts-lägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?