Vad ges bidrag till?

 

Bidrag beviljas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Bidraget lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas.


Rehabilitering, funktionsträning och sjukvård
Bidrag kan även ges för att möjliggöra sjukvård och rehabilitering i hemmet. Gäller det mer kostnadskrävande åtgärder bör man avvakta och se hur bestående funktionshindret blir.

 

Återställningsbidrag
Bidrag kan lämnas för att ta bort anordningar som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare för:

  • lägenhet med hyresrätt, i eller i anslutning till denna.
  • bostadsrättslägenhet, gäller endast åtgärder i anslutning till denna.

 

Exempel på åtgärder man kan få bidrag för:
Ta bort trösklar, ta bort ett badkar och ordna en duschplats, bredda dörrar, ändra bänkhöjder i kök

Räcken och ledstänger, ramper, balkongtrallar, hårdgöra gångvägar

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?