Besluts- och genomförandeskede

 

Då ansökan inkommit komplett med ansökningsblankett, intyg, anbud/offert eller kostnadsuppgift beslutar kommunen om bidrag.

 
Kommunen prövar då

  • Om åtgärderna är bidragsberättigade
  • Om det i intyg är styrkt att åtgärden är nödvändig

Skriftligt beslut sänds till sökanden, som har möjlighet att överklaga till länsrätten inom tre veckor.


Anpassningsåtgärderna utföres, varefter handläggaren gör en slutbesiktning tillsammans med sökanden. Bidraget betalas därefter ut endera till sökanden eller direkt till den firma som utfört arbetet.

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?