Begränsningar i bidraget

 

Vid köp eller byte av bostad ska det finnas särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Kontakta handläggare innan bindande avtal har träffats för att veta om bidrag kan beviljas eller inte.


Man kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll. Inte heller för att åtgärda så kallade byggnadstekniska brister till exempel fukt- och mögelskador.


Bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösöre. Lösöre är sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Många tekniska hjälpmedel är att betrakta som lösöre.


Återställningsbidrag lämnas ej till fastighetsägare av privathus.

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?