Bostadsanpassningsbidrag

En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassnings-bidrag. Bidraget regleras genom lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Denna lag har som ändamål, att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas till sådana fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner. Det kan till exempel vara att komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat samt sköta sin hygien.

Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelser i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Kom ihåg!

Tag kontakt med arbetsterapeut eller handläggare före du påbörjar bostadsanpassningen.

Ytterligare upplysningar får du genom att kontakta handläggare eller arbetsterapeut.

Kontaktinformation

Handläggare
Johanna Blomgren
Telefon 0532-174 19
Telefontid måndag-tisdag 10.00-16.00
E-post: johanna.blomgren@amal.se

Arbetsterapeut
Telefon 0532-174 16
Telefontid måndag-fredag 09.00-09.30
Övrig tid finns möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

 

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett pdf (pdf 2,3 MB)
Fastighetsägarens medgivande pdf (pdf 725 KB) Nyttjanderättshavarens medgivande pdf (pdf 717 KB) Blankett för fullmakt pdf (pdf 684 KB)Läs mer:

Sidan uppdaterades 2019-04-05

Synpunkter på sidan?