Borgerlig vigsel

Åmåls kommun erbjuder borgerlig vigsel, antingen på stadshuset eller på en plats som överenskoms med vigselförrättaren.

Kommunens vigselförrättare:

• Mikaëla Thorén

• Susanne Korduner

• Jan-Erik Samuelsson

• Sara Vogel-Rödin

• Berith Sletten

• Kristoffer Ljung


Förberedelser
   - Ansök om hindersprövning hos skatteverket. Blanketter för utskrift finns på
      www.skatteverket.se

   - Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567 567 eller
      servicejouren@skatteverket.se

   - Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg, intyg om hindersprövning och intyg om vigsel.

Boka tid
Kontakta stadshuset för att boka en tid för vigsel. Ansvarig handläggare nås via kommunens växel 0532-170 00.

Vittnen
Två vittnen måste närvara vid vigseln.  Det kan exempelvis vara gäster vid vigseln. Om vigsel sker på dagtid i stadshuset kan kommunens personal vara vittnen.

Skicka in handlingar
Skicka intyg om hindersprövning och intyg om vigsel i original till:
Åmåls kommun
Box 62
662 22 Åmål
Dessa handlingar bör ha kommit in till stadshuset senast två veckor före datum för vigseln.

Kostnader
Vigseln är kostnadsfri. Om vigseln sker utanför Åmåls tätort kan ersättning för resekostnader tillkomma.

 

KONTAKTINFORMATION

Har du frågor angående borgerlig vigsel eller vill boka tid för vigsel kan du kontakta kommunens växel 0532-170 00

Besöksadress:
Kungsgatan 26, 662 31 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-11-29

Synpunkter på sidan?