Vem är anhörig?

Med anhörig menas personer som vårdar eller stödjer närstående. En närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta och även för deras eventuella vuxna barn. Det förekommer att barn under 18 år, som ger omfattande hjälp och stöd till anhöriga, behöver stöd och då blir detta utifrån en annan lagtext. Barn under 18 år går under hälso- och sjukvårdslagen som har ett lagstadgat ansvar för dem.

Målgruppen för riktlinjen är anhörig med närstående med behov av stöd på grund av långvarig fysisk- eller psykisk sjukdom, missbruk- och beroendeproblematik. Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar och faller därför inte in under bestämmelsen i kap. 5 10§ socialtjänstlagen (2001:453). En anhörig kan vara en maka/ make, sambo, barn, syskon, granne, förälder, vän eller en annan person som på annat sätt har en nära relation med den närstående.

Kontaktinformation

Kommunväxel
Telefon: 0532-170 00

Sidan uppdaterades 2021-02-15

Synpunkter på sidan?