Anhörigvårdarkort

Om du är anhörigvårdare kan ett anhörigvårdarkort vara en säkerhet både för dig och den du hjälper om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall.

Anhörigvårdarkortet innehåller följande information:

  • Namn på dig som anhörigvårdare. 
  • Namn på den person som är beroende av din hjälp. 
  • Namn på personer som ska kontaktas om du som är anhörigvårdare drabbas av akut sjukdom eller olycka.

Kontaktpersonerna ska vara informerade om vad de ska göra när de blir kontaktade.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsformat och ska förvaras tillsammans med id-handlingar i plånboken. Glöm inte att hålla uppgifterna aktuella på anhörigvårdarkortet eller att ta bort kortet ur plånboken om hemförhållandena förändras.

Kontakta kommunens demenssjuksköterska om du vill ha ett anhörigvårdarkort.

 

Kontaktinformation

Kommunväxel
Telefon: 0532-170 00

Sidan uppdaterades 2021-02-15

Synpunkter på sidan?