Anhörigstöd

 

Anhöriga är personer inom familjen/släkten som hjälper någon som inte längre klarar sig själv på egen hand. Det gäller även personer som har en nära relation till den som har behov av hjälp.

 

Enligt lagstiftningen är kommunerna skyldiga att erbjuda

stöd inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Målgrupperna innefattar:
• Anhöriga som vårdar/stödjer närstående med funktionshinder
• Anhöriga vårdar/stödjer närstående långvarigt sjuka
• Anhöriga som vårdar/stödjer närstående äldre

 

Är det en riktad insats till den vårdbehövande, men samtidigt ett stöd för den anhörige exempelvis, avlösning i hemmet samt dagverksamhet då behövs en behovsbedömning och ett beslut.

 

Föreläsningar och utbildningar

Du kommer också att själv kunna hitta aktuella föreläsningar på höger sida under Aktuella kurser och föreläsningar för anhöriga. Där hittar du också bra länkar till myndigheter och föreningar som också kan hjälpa dig.

Hur ser stödet ut?

Service

En serviceinsats är öppna för alla och det kräver ingen utredning eller något beslut från kommunens sida. Om du önskar en serviceinsats kontaktar du en av kommunens kontaktpersoner eller samordnare. Det kan vara ett stödsamtal, en ”må-bra” aktivitet, en föreläsning eller en utbildning för anhöriga. Det kan också vara att man ordnar anhörigträffar för just din målgrupp.

 

Bistånd

En biståndsprövning innebär att den du hjälper kan ansöka om en stödinsats inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden. Detta kan vara avlösning i hemmet, dagverksamhet eller dylikt. En förutsättning är att den du hjälper själv ansöker om insatsen, så att en utredning kan göras. Man får då ett beslut om vilken insats som beviljats. Om den du hjälper själv inte kan kontakta bistånds- eller LSS handläggare behövs det en fullmakt.

 

Om det är en insats som är individuellt riktad till dina egna behov som anhörig, görs det också en utredning och man får ett beslut om vilken insats som handläggaren bedömer passar bäst.

 

Skulle det vara så att handläggaren avslår en ansökan finns det möjlighet att överklaga beslutet.

 

Kommunens samordnare av anhörigstöd 

Hjälper dig att hitta rätt och informerar dig om hur du kan få service eller söka bistånd.

Kontaktinformation


Johanna Blomgren
Telefon: 0532- 171 66
E-post: johanna.blomgren@amal.se

Under höst och vinter halvåret 2018 kommer Åmåls kommun bjuda in föräldrar som har vuxna barn i behov av stöd till en anhörigcirkel.

Sidan uppdaterades 2018-09-18

Synpunkter på sidan?