Anhörigstöd

Anhöriga som har möjlighet och vill göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående bor i ordinärt boende och i särskilt boende. Anhörigas insatser är av betydelse för en bra omsorg, de ska ses som en resurs och tas tillvara. Kommunens insatser kan därför i första hand inriktas på att stödja och komplettera de insatser som görs av anhöriga. Anhörigstödet är en förebyggande insats med syfte att bibehålla eller höja livskvaliten för anhöriga. Anhörigstöd är i dagens samhälle aktuellt och berör samtliga verksamheter inom socialtjänsten. Både myndighetsutövning och genomförande av insatser innefattar en skyldighet att beakta och uppmärksamma behovet av anhörigstöd.

5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen.

Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till vilken diagnos, viss sjukdom, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Detta innebär att det kan handla om anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik till personer som har fysiska eller psykiska funktionsnersättningar. Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar och faller därför inte in under bestämmelsen i kap. 5 10§ socialtjänstlagen (2001:453). Det förekommer att barn under 18 år, som ger omfattande hjälp och stöd till anhöriga, behöver stöd och då blir detta utifrån en annan lagtext.

Hur ser stödet ut i Åmåls kommun?

Kommunen arbetar ständigt för att utveckla stödet för anhörigvårdare och stödet kan se olika ut. Här på hemsidan kan ni se aktuella föreläsningar, när det söks deltagare till olika anhöriggrupper eller anhörigträffar. Ni kan även kontakta samordnaren för anhörigstöd för mer information.

Vid frågor och funderingar, tveka inte utan kontakta samordnaren för anhörigstöd!

Kontaktinformation

Johanna Blomgren
Telefon: 0532- 171 66
E-post: johanna.blomgren@amal.se

AKTUELLT

Länkar till ytterligare information


Studiecirkel
"
När jag inte längre är med"

Vänder sig till föräldrar med vuxna barn inom LSS.

Mer information i inbjudan nedan. Anmälan sker löpande.

Sidan uppdaterades 2019-10-07

Synpunkter på sidan?