Information om Covid-19, läs mer här.

Nyheter 2020

Publicerad 2021-01-01

Höga vattenflöden i sjöar och vattendrag

Vattenflödet är just nu högt i sjöar och vattendrag i kommunen och Åmålsån är starkt påverkad. Åmåls kommun har full beredskap för eventuella åtgärder på alla dammar och flöden. Flera gång- och cykelvägar har av säkerhetsskäl redan stängts av. Det förs kontinuerlig dialog med alla anläggningar och fastighetsägare längs berörda platser kring ån. 

Publicerad 2020-12-30

Gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan är avstängd

På grund av den höga vattennivån i Åmålsån så är gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan avstängd. Vi har också idag stängt av Hälsostigen längs Åmålsån genom Engelska parken.

Publicerad 2020-12-29

Vaccinationsstarten mot Covid-19

Åmåls kommun tillsammans med Medpro Clinic arbetar nu hårt med förberedandet av vaccinationsstarten mot Covid-19.

Under måndagens pressträff den 21 december lämnade EU:s läkemedelsorgan EMA beskedet att de godkänner Pfizer/Biontech vaccin mot covid-19 och under kvällen godkändes vaccinet även av EU-kommissionen. För Åmåls kommuns medborgare innebär det att vaccinering påbörjas inom några veckor.

Vi ber vänligen alla att behålla lugnet och inte ringa vårdcentralen för mer information, utan invänta kallelsen som kommer gå ut till alla berörda i den ordning som rekommenderats med all information samlat. Medpro Clinic känner nu ett starkt tryck på inkommande telefonsamtal om frågor gällande vaccineringen som tyvärr gör att mer akuta frågor hamnar i telefonkö.

All information kommer gå ut löpande i press och media samt egna kanaler.

Publicerad 2020-12-21

Sophämtning under jul-och nyårshelgen

Information om sophämtningen under jul- och nyårshelgen.

Julhelgen

• Har du ordinarie hämtdag 24/12 eller 25/12 töms ditt kärl på dessa dagar.

Nyårshelgen
• Har du ordinarie hämtdag 31/12 töms ditt kärl på denna dag.
• Har du ordinarie hämtdag 1/1 töms ditt kärl 31/12.
• Har du ordinarie hämtdag 6/1 töms ditt kärl på denna dag.

Publicerad 2020-12-19

Skärpta restriktioner inför julhelgen (uppdaterad 21 december)

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Åmåls kommun kommer att vidta flera åtgärder med anledning av de nya restriktionerna 

Publicerad 2020-12-14

Arbetet med LIS-planen tar paus i väntan på nya strandskyddsregler

Samhällbyggnadsenheten kommer att ”pausa” arbetet med den reviderade LIS-planen för Åmåls kommun med anledning av regeringens utredning med förslag på nya strandskyddsregler. Utredningen överlämnades till regeringen idag den 14 december. 

Publicerad 2020-12-10

Begränsa ditt umgänge under storhelgerna!

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. 

Publicerad 2020-12-01

Ovanligt många besökare på Östby miljöstation

Just nu är det ovanligt många besökare på Östby miljöstation. Det leder emellanåt till köer. Hjälp oss att förhindra smittspridning genom att planera ditt besök.

Publicerad 2020-12-01

Engångsbeloppet - för tidigare månadsanställda

Har du arbetat som månadsanställd under perioden 1 maj - 31 oktober 2020, exempelvis som vårdbiträde eller som stödassistent? Observera att detta inte gäller för tillsvidareanställda.

Då kan du ha rätt till att ta del av engångsbeloppet! För mer information och anmälan klicka på länken till anmälningsblanketten. Observera att du måste skicka in anmälan skriftligen senast den 1 april 2021.

Länk till anmälningsblanketten  pdf (pdf 124 KB)
Publicerad 2020-12-01

Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år/Family quarantine also applies to children under 15 years of age/بخصوص الحجر الصحي العائلي

Från och med idag, den 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år.

As of today, December 1, family quarantine also applies to children under 15 years of age. Click link below for more information.

Publicerad 2020-11-26

Rättelse i Åmålsmagasinet

Idag delas kommuntidningen Åmålsmagasinet ut till hushållen. I en artikel finns information om salubodar på torget i samband med första advent-firande. På grund av de skärpta råden för antalet deltagare på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kommer det inte att vara försäljning i bodar. I övrigt genomförs dagen som planerat.

Läs mer på Åmål handels hemsida.

Publicerad 2020-11-24

Bron mellan Rösskogen och Hanebol är nu åter öppnad för gång- och cykeltrafik

Bro för gående och cyklister som sammanbinder Rösskogen och Hanebols fritidsområde är nu åter öppnad. Bron blev påkörd av ett skogsbilsekipage på morgonen den 24 november men skadorna är nu inspekterade och man kunde konstatera att de inte påverkat brons konstruktion eller hållbarhet.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Publicerad 2020-11-23

Max åtta personer tillåts i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland från 24 november

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Publicerad 2020-11-23

Returenbutiken tillfälligt stängd

Återvinningsbutiken Returen i Åmål är tillfälligt stängd på grund av coronapandemin.  

Publicerad 2020-11-16

Seniorbiljetten sänks till 65 år

Åmåls kommun erbjuder Västtrafiks seniorbiljett till äldre innevånare som är folkbokförda i kommunen. Den 1 januari 2021 sänks det nuvarande åldersvillkoret från 75 till 65 år. Biljetten är kostnadsfri och går att beställa från och med 1 december. 

Publicerad 2020-11-13

Vill du studera på ett framtida Campus Dalsland?

Åmåls kommun ingår i en förstudie Campus Dalsland - ett lokalt Campus, där man tittar på möjligheterna att etablera fler möjligheter eftergymnasiala studier genom universitet/högskolor/yrkeshögskolor. Nu pågår en undersökning om våra kommunmedborgares studieintresse. 

Gå vidare till vuxenutbildningen för att läsa mer och komma till enkäten

Publicerad 2020-11-12

Beslut om fjärr-/distansundervisning från och med fredag 13/11

Med anledning av den rådande situationen rörande Covid-19 så har Barn- och Utbildningsnämnden, i samråd med skolledningen på Karlbergsgymnasiet, fattat beslutet om att med start fredag 13/11 gå över till fjärrundervisning/distansundervisning för alla elever fram till jullovet. Givetvis är det inte så här vi önskar att det ska vara men situationen kräver det.

Publicerad 2020-11-04

800 år gammal tegelkyrka i Edsleskog

I somras gjorde Lödöse museum utgrävningar på gamla kyrkogården i Edsleskog. Man hittade lämningar efter vad som tros vara Sveriges första tegelkyrka, en katedral med gigantiska mått mitt i den dalsländska skogsbygden.

Publicerad 2020-11-03

Nya besöksrutiner på Fritidsbanken

På grund av det skärpta råden för att hindra smittspridning av coronaviruset blir det ändrade rutiner för besök på Fritidsbanken från och med den 4 november. 

Publicerad 2020-10-30

Temporära åtgärder i Åmåls kommun förlängs till 10 januari nästa år

UPPDATERING 18 november 2020: 

De temporära lokal åtgärderna för att förhindra smittspridning förlängs till tidigast 10 januari nästa år. Det innebär att simhallen, ishallen och Kulturhuset kommer hålla fortsatt stängt för besök för allmänheten. 

Publicerad 2020-10-30

Returenbutiken stängd på grund av skärpta allmänna råd för att begränsa smittspridning

Returenbutiken, som skulle ha öppnat i nya lokaler i dag klockan 13:00, kommer att hålla stängt på grund av de skärpta allmänna råden för att förhindra smittspridning av covid-19. De skärpta råden från Folkhälsomyndigheten började gälla den 29 oktober och till en början tre veckor framåt. 

Publicerad 2020-10-29

Skärpta allmänna råd för att förhindra smittspridning

Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Därför har Folkhälsomyndigheten idag, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på max 50 personer ska fortsätta gälla i vårt län.

Se filmen från Västra Götalandsregionen som informerar om smittspridningen och de skärpta råden.
https://fb.watch/1qzdfiKt4w/ 

Publicerad 2020-10-28

Nu öppnar nya Returenbutiken

Nya Returenbutiken öppnar fredagen den 30/10 kl. 13:00-16:00. Därefter är det öppet som vanligt mån-fre kl. 10:00-16:00.

Du hittar oss på Förrådsgatan 6.

Klicka här för att läsa mer om Returen

Publicerad 2020-10-23

Vill ni göra en insats för ett barn?

Många barn i Dalsland har behov av familjehem och Dalslands familjehemsenhet söker fler familjer att samarbeta med.
Under hösten anordnas informationsträffar i Dalslandskommunerna. Vi bjuder på fika!

• Mellerud 9 november
• Bengtsfors 11 november
• Färgelanda 12 november
• Dals Ed 17 november
• Åmål 18 november

Samtliga träffar klockan 18.00.

För anmälan och mer info, kontakta Dalslands familjehemsenhet, tel 0532-174 58, 170 21 eller via e-post familjdalsland@amal.se
Publicerad 2020-10-22

Vi söker gode män och förvaltare

Är du en person som vill hjälpa någon som har svårt att på egen hand ta vara på sina rättigheter och sin ekonomi? Då kan uppdraget som god man eller förvaltare vara något för dig. Det är ett frivilligt uppdrag och du får ett visst arvode. Det kan till exempel handla om att hjälpa till att betala räkningar, göra en budget eller ansöka om bidrag. Vi söker dig som:

- Har lite tid över
- Vill hjälpa andra människor
- Har goda kunskaper i vardagsekonomi
- Har kunskap om hur samhället fungerar
- Talar och skriver på svenska

Välkommen med din intresseanmälan till oss via länken. Har du frågor så hör av dig till oss på mejl till ofn@amal.se så kontaktar vi dig! Länk till intresseanmälan


Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd arbetar för fem kommuner: Årjäng, Säffle, Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål.

Publicerad 2020-10-14

Trygghetslarmning fungerar normalt

Uppdatering 20 oktober kl 15:51
Trygghetslarmningen fungerar normalt igen och därför har nu det tillfälliga telefonnumret stängts.

Ursprungligt meddelande: På grund av driftstörningar så kan det bli fördröjning i mottagandet/utringning av trygghetslarm. Felanmälan är gjord och arbete pågår för att åtgärda felet. Det finns ett tillfälligt telefonnummer man kan ringa. Telefonnumret går till hemvården som besvarar och ser till att personal svarar på larmet.
Telefonnummer: 070-621 49 75.
Publicerad 2020-10-14

Beslut om älgjakten på Hanebol

Idag onsdag 14 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om en lösning för avdrivningen av älg från Hanebols friluftsområdet. Ett avtal kommer att tecknas med Forsbacka-Korsbyns jaktklubb om avdrivning av älg från området under ordinarie jakttid. Skjutning får fortsatt inte förekomma inom friluftsområdet utan endast avdrivning. Jaktlaget ska även hjälpa kommunen i samråd med Polismyndigheten att driva ut älgar som ofredar motionärer utöver ordinarie jakttid. På fredag 16 oktober kommer jaktlaget att genomföra avdrivning av älg från området som omfattar 130 hektar.

Publicerad 2020-10-12

Åmål en del av vård- och omsorgscollege

Under vecka 42 uppmärksammas vård- och omsorgscollege som Åmåls kommun är en del av. Två före detta elever på vård- och omsorgsprogrammet berättar hur de upplevde utbildningen och deras framtidsdrömmar.

Publicerad 2020-10-12

Utbildning till första hjälpare i psykisk hälsa

Du som möter personer från 65 år och äldre, varmt välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare" i psykisk hälsa. Utbildningen genomförs på fyra orter inom Fyrbodalsområdet.

Publicerad 2020-10-08

Begränsad framkomlighet på Vänersborgsvägen

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Vänersborgsvägen i morgon fredag 9 oktober på sträckan mellan Schölinsgatan (norra infarten) och Herrängsgatan. Mellan klockan 07-13.30 kommer man att fräsa bort den gamla beläggningen. På tisdag 13 oktober planerar gatukontoret att lägga ny asfalt på sträckan.

Publicerad 2020-09-30

Vem tycker du ska få ledarstipendiet 2020?

Vi vill uppmärksamma eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna i Åmåls kommun. Finns det någon i er förening som ni tycker har gjort en speciell insats och som förtjänar extra uppmärksamhet?

Publicerad 2020-09-30

Besöksrutin på kommunens särskilda boenden efter 1 oktober

Nu upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets särskilda boenden ska upphöra från 1 oktober. Även om besöksförbudet upphör behöver vi gemensamt värna om de boende för att undvika smittspridning. Åmåls kommun inför därför rutiner för besök på kommunen särskilda boenden och korttidsverksamheten.

Publicerad 2020-09-25

Begränsad framkomlighet på Järngatan

Under kommande helg, 26-27 september, samt under nästa vecka, vecka 40, råder det begränsad framkomlighet utmed Järngatan på grund av markarbeten. Slutjustering inför asfaltering utförs på gång- och cykelbana och gör att området stängs av inför asfalteringen. Den beräknas ske slutet på nästa vecka. På grund av arbetet är hastighetsbegränsningen tillfälligt nedsatt till 30 kilometer i timmen på sträckan. Gående hänvisas till Malmgatan. Vi beklagar eventuella störningar som uppkommer.

/Teknik och fritid

Publicerad 2020-09-11

3 100 ton grus lastas i djuphamnen

Åmålsföretaget Euro Sand lastar idag fredag 3 100 ton grus på fartyget Wilson dagenham för vidaretransport till Danmark. Gruset kommer från Euro Sands stenbrott i Tösse. Båten är 89 meter lång och 13,4 meter bred. Under flera veckor lastas 2-3 båtar per vecka ut från hamnen för leverans till Danmark, Tyskland och Stockholm.

Publicerad 2020-09-10

Beslut om uppsägning

Majoriteten av kommunstyrelsen i Åmåls kommun har idag beslutat att säga upp kommundirektör Anders Sandén med omedelbar verkan.

- Vi har gjort en helhetsbedömning av Anders Sandéns förutsättningar att leda kommunens arbete framåt och kommit fram till att det behövs ett nytt ledarskap.
Det förtroende som krävs i rollen som kommundirektör saknas, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anders Sandén rekryterades till Åmål i maj 2019.

Parterna har gjort en överenskommelse om ett avgångsvederlag om 16 månadslöner, som kommunstyrelsens beslut befäst.

Oppositionen deltog inte i beslutet.

Processen med att rekrytera en ny kommundirektör inleds omedelbart och leds av personalchef Per Ljungberg. Politisk rekryteringsgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt en representant från Sd.

Jan-Erik Samuelsson, idag biträdande kommundirektör, går tills vidare in som tillförordnad kommundirektör.

För mer information, kontakta Kristoffer Ljung, Näringslivs- och kommunikationschef.
kristoffer.ljung@amal.se
0532-174 48
Publicerad 2020-09-08

Ökad trafiksäkerhet på Drottninggatan

Under perioderna 9-11 september samt 16-18 september stängs Drottninggatan av i korsningen Torvaldsgatan på grund av arbete med förhöjt övergångsställe.

Trafiken leds under avstängningsperioderna om via Sofiagatan och Centralgatan.

Publicerad 2020-08-25

Skydda en mormor

Det du gör påverkar fler personer än dig själv! Se filmen Skydda en mormor från Västra Götalands län om hur du kan hjälpa till att minska spridningen av covid-19.

Publicerad 2020-08-24

Tillbaka i vardagen - tips från Folkhälsomyndigheten

Många av oss är tillbaka i vardagen efter sommarledigheten och det är fortfarande viktigt att alla tar ansvar för att minska smittspridningen. Titta på folkhälsomyndighetens film. I den får du flera viktiga råd. Du kan se fler filmer på vår coronasida.

Publicerad 2020-08-16

Skolstart Södra skolan och Rösparksskolan måndagen den 17 augusti

Imorgon, måndag 17 augusti börjar alla elever på Södra skolan och Rösparksskolan det nya läsåret - varmt välkomna säger vi till alla elever.

Alla som åker skolskjuts har fått brev hem med information kring tider och många har ringt till vår skolskjutshandläggare Ingela Hensbo (telefon 0532-171 96) och fått svar på sina frågor. Skolskjutsarna är inte fullsatta, utan eleverna kommer att kunna hålla avstånd gentemot varandra och mot chauffören. Syskon kan med fördel sitta bredvid varandra då de tillhör samma familj.

Läs mer på länken nedan.

OBS!
- Information kring skolstarten för elever på Tösse skola och Kristinebergskolan kommer under måndagen den 17 augusti.
- Information kring skolstart för Karlbergsgymnasiet hittar ni på gymnasiets hemsida: www.karlbergsgymnasiet.se

Just nu när alla elever börjar skolan eftersom sommarlovet är det extra viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att
- tvätta händerna, ofta och noga
- hålla avstånd - även i skolan så bra det nånsin går
- verkligen stanna hemma så fort du känner dig det minsta lilla sjuk.
Publicerad 2020-08-14

Räddningschefen uppmanar till försiktighet vid eldning

Räddningschefen i Åmåls kommun uppmanar till extra försiktighet vid eldning utomhus eftersom det är så torrt i skog och mark. Brandrisken är hög och det torra vädret väntas fortsätta de närmaste dagarna. Det råder för närvarande inget eldningsförbud.

Publicerad 2020-08-14

Tider för skolstarten på Karlbergsgymnasiet

Nu har Karlbergsgymnasiet publicerat tider för skolstarten. Länk till Karlbergsgymnasiet.

Publicerad 2020-08-11

Viktig information till vårdnadshavare inför hösten

Med anledning av det nya arbetsåret i förskola och fritidshem vill ledningen för barn och utbildning informera alla vårdnadshavare om vad som gäller för att minska smittspridningen.

Publicerad 2020-08-11

Att tänka på inför skolstarten

Inför skolstarten vill Åmåls kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen förmedla några viktiga budskap för att förhindra smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Tänk på att:
Undvik kramar och annan närkontakt
Tvätta händerna ofta
Cykla eller gå till skolan om möjligt
Stanna hemma om du är krasslig

Tillsammans stoppar vi covid-19!

Länk till den nya filmen inför skolstarten

Publicerad 2020-08-10

Ljusfesten 2020 inställd

På grund av coronapandemin har Åmåls kommun idag beslutat att ställa in årets upplaga av Ljusfesten som skulle ha genomförts 10-12 september.

Publicerad 2020-08-03

Till alla barn, elever och era vårdnadshavare

Snart är sommaren 2020 slut och det är dags att starta upp ett nytt arbetsår/läsår som inte blir riktigt som alla andra, då vi en tid framöver behöver hjälpas åt med att minska smittspridningen av Covid19 i vårt samhälle.

Publicerad 2020-07-28

Bevattningsförbudet i Tösse upphävt

Bevattningsförbudet i Tösse är upphävt och vattenförbrukningen kan återupptas som normalt. Vattentäkten i Tösse har nu återhämtat sig, och vattentillgången är därmed återställd till en god och stabil nivå. Vattenverket har därmed beslutat att upphäva det bevattningsförbud som gällt sedan tidigare i sommar. I och med detta kan vattenförbrukningen tills vidare återupptas som normalt.

Med vänliga hälsningar Vattenverket

Publicerad 2020-07-06

Hemestertips

För många blir den här sommaren lite annorlunda. Det går inte att resa hur som helst och vi behöver hålla fysiskt avstånd för att förhindra smittspridning av covid-19. Vi har samlat ett urval med tips på aktiviteter och annat som går att göra på hemmaplan. Besök gärna vår Hemestersida och låt dig inspireras.

Klicka här för att komma till hemstersidan

Trevlig sommar! 

Publicerad 2020-06-24

Eldningsförbudet i Åmåls kommun hävs torsdag 25/6 kl 09:00

Från och med torsdag den 25 juni 2020 kl 09:00 hävs eldningsförbudet i Åmåls kommun.

Publicerad 2020-06-18

Detta gäller i sommar - information från Folkhälsomyndigheten

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns samlad information om vad som gäller i sommar.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad 2020-06-08

Kulturskolan bjuder på digital vårkonsert

Den kommunala kulturskolan i Åmål bjuder här på digital vårkonsert 2020.

Publicerad 2020-06-05

Digitalt nationaldagsfirande 2020 med kommunens kulturskola

På grund av coronapandemin har några av årets evenemang ställt om och genomförs digtalt. Så är det med årets nationaldagsfirande. Välkommen till den digitala versionen av nationaldagsfirande med kommunens kulturskola. Medverkande: Åmål Concert Band, Lilla vårkören och kulturskolans drill- och cheergrupper. Vi önskar alla en trevlig nationaldag!

Publicerad 2020-05-27

Möjlighet att resa med Västtrafiks seniorbiljett

Åmåls kommun erbjuder Västtrafiks seniorbiljett kostnadsfritt till alla som har fyllt 75 år och är folkbokförda i kommunen. Från och med årsskiftet 2020-2021 gäller seniorkortet från 65 år. Seniorbiljetten gäller dygnet runt inom Åmåls kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med linje 774 Åmål-Säffle, linje 800 (Värmlandstrafik), SJ Åmål-Säffle och Närtrafik. Seniorbiljetten gäller inte för resor med färdtjänst. Du får ett brev med beställningsinformation några veckor innan du fyller 65 eller 75 år. När du fått brevet kan du beställa din personliga seniorbiljett.

Du som behöver hjälp med din beställning eller har frågor kan kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-414300. Du kan också besöka Västtrafiks hemsida vasttrafik.se/seniorbiljett

Publicerad 2020-05-13

Utbildning i sociala medier

Europa Direkt Fyrbodal med kontor i Åmål bjuder in till en digital utbildning om sociala medier för maximera engagemanget för Europafrågor.

Publicerad 2020-05-11

Sommarsimskola

Åmåls simhall erbjuder sommarsimskola under veckorna 25, 26 och 27, från och med 15 juni - 3 juli 2020. Obs! 19 juni utgår då det midsommarafton! Simskolan anordnas måndag till fredag under samtliga tre veckor klockan 08:30-11:00. Simskolan är för barn mellan 5 och 12 år. Anmälan kan göras från maj på telefon 0532-170 94, under simhallens öppettider. Simskolan kostar 300 kronor. Du kan läsa mer om simhallens öppettider på hemsidan.

Publicerad 2020-05-08

Länk till statistik gällande bekräftade covid-19 fall i kommunen

Kommunen får många frågor om antalet smittade i covid-19 i Åmåls kommun. Den statistiken redovisas öppet på Smittskydd Västra Götaland en gång per vecka. Hur många som är smittade utöver antal fall i den redovisade statistiken är omöjlig att veta. Det råder en allmän smittspridning i samhället och alla kan bidra till att förhindra ytterligare smittspridning genom att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta och noga och hålla social distans. 

Länk till statistik över antalet bekräftade fall på kommunnivå.

Publicerad 2020-05-07

Hur mycket vet du om Vänern?

Hur mycket vet du egentligen om besöksmålen och sevärdheterna runt Vänern? Testa kunskaperna i Vänerquizet och var med och tävla om trevliga priser.

Publicerad 2020-05-07

Räddningsregion Bergslagen - tillsammans för ett tryggare samhälle

Tisdag 12 maj 2020 klockan 10.00 startar Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Åmåls kommun ingår i räddningsregionen.

Publicerad 2020-05-04

Tre chefstjänster klara på Åmåls kommun

Till ny näringslivs- och kommunikationschef har 34-årige Kristoffer Ljung utsetts. Han har en gedigen erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor och har genom sin och sina kompanjoners kommunikationsbyrå Happy Republik kammat hem många fina priser i reklamsammanhang. Byrån ligger bland annat bakom Säffle kommuns framgångsrika varumärkesplattform.

Åmåls kommuns nya kulturchef heter Sara Vogel Rödin, välkänd profil inom kultursektorn inte minst från sina insatser i Not Quite. Sara kommer närmast från en tjänst som kultur- och fritidschef i Bengtsfors och kommer nu att arbeta i sin hemkommun.

Till it-chef har Säfflebon Torbjörn Stake utsetts. Han har stort it-kunnande och erfarenhet både som konsult och it-chef inom olika branscher. Närmast kommer han från Värmlandstrafik i Region Värmland.

- Kommunen fick många kompetenta kandidater och vi är mycket nöjda med rekryteringarna. Det märks att Åmåls kommun är en attraktiv arbetsgivare, säger Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommunchef och chef för kommunstyrelsens förvaltning.

Publicerad 2020-05-04

Till vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem

Om regeringen beslutar att stänga förskola och fritidshem under en period för att minska smittspridningen av Covid-19 behöver du som vårdnadshavare veta vad som gäller för dig/er och ditt/era barn. Då stängning är ett beslut som tas av regeringen gäller samma sak för alla kommuner. Hur beslutet påverkar dig/er som vårdnadshavare kan du läsa om i MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information, se bilaga. Har du ett samhällsviktigt arbete kan du ansöka om barnomsorg även under stängning. Ansökan görs på blankett Ansökan om tillfällig barnomsorg (omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst) och skickas via e-post till barn.utbildning@amal.se eller lämnas till rektor vid förskola/fritidshem.
Blanketten gäller om du har ditt barn i kommunal förskola eller fritidshem. Har du ditt barn på en fristående förskola eller fritidshem kontaktar du verksamhetens huvudman.
Blankett - Ansökan om tillfällig barnomsorg pdf (pdf 1,9 MB)
Publicerad 2020-04-30

Bygglovet för Rösparksskolan: Länsstyrelsens avslag avgörs i mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Länsstyrelsens avslag är nu överklagat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Om mark- och miljödomstolens fastställer länsstyrelsens avslag finns möjligheten att överklaga till mark- och miljööverdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Publicerad 2020-04-24

Felaktiga uppgifter till fastighetsägare om spolningsuppdrag i fastigheter

Meddelande från Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Det har kommit till vår kännedom att fastighetsägare har blivit kontaktade av en entreprenör som uppger sig utföra spolningsuppdrag av fastighetsavloppsledningar på uppdrag av kommunen. Vi vill upplysa fastighetsägare om att detta är felaktigt. Inga sådana åtaganden finns mellan entreprenören och kommunen. Kommunen avråder därför ifrån att beställa några tjänster från företaget. Den som har frågor om detta kan kontakta kundtjänsten på teknik och fritid, tel: 0532-173 02.
 
Med vänliga hälsningar
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Publicerad 2020-04-23

Åmåls kommun är näst bäst i Sverige på myndighetsutövning

Åmåls kommun rankas som nr. 2 i Sverige när det gäller myndighetsutövning. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning - Insikt.

Åmål når en topplacering i 2019 års upplaga av Insikt, en undersökning där Åmål redan tidigare fått höga resultat. Totalt landar Åmål på index 84 av 100 i nöjd-kund-index, NKI. I det totala resultatet för 2019 ingick för Åmåls del områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Publicerad 2020-04-23

Åmåls kommuns anställda ska inte drabbas av någon skatteeffekt för påskpresent

Inför påsk fick alla medarbetare i Åmåls kommun ett presentkort på 300 kronor som går att använda lokalt i Åmåls kommun inom handel och på restaurangerna. Syftena med presentkortet är två:

  1. Tacka medarbetarna för fina arbetsinsatser i en svår tid. Corona-pandemin och dess effekter påverkar mer eller mindre hela den kommunala organisationen och läget är på sina håll ansträngt.
  2. Stimulera till handel och restaurangbesök lokalt i Åmåls kommun. Många företag är i ett mycket tufft läge och kommunen vill bidra till att rädda arbetstillfällen.

Det har uppkommit en situation där det ifrågasätts om påskpresenten är skattepliktig förmån och att den skulle ersätta den sedvanliga julgåvan från kommunen. Låt mig vara mycket tydlig:

  1. Skulle staten anse att Åmåls kommuns påskpresent till den hårt arbetande personalen i corona-tider ska beläggas med skatt så kommer kommunen se till att alla medarbetarna kompenseras för det så att man får sina 300 kronor netto. De anställda är värda sitt presentkort och de ska inte drabbas. Punkt slut.
  2. Påskpresenten ska inte ersätta julgåvan från arbetsgivaren Åmåls kommun. Det hade varit fullständigt orimligt och aldrig varit tanken. Punkt slut.

Anders Sandén
Kommunchef

Publicerad 2020-04-21

Lunchkuponger till alla gymnasielever som är folkbokförda i Åmåls kommun

Från och med vecka 18 kan även du som är gymnasieelev, folkbokförd i Åmåls kommun och går på en gymnasieskola i annan kommun få lunchkuponger att använda på någon av restaurangerna i Åmål.

För att kunna gå och hämta en lunch måste du ha en fungerande mobiltelefon, en personlig QR-kod och en giltig ID-handling.

Information om elevluncher hittar du på www.amal.se/elevluncher


För att få din QR-kod behöver du skicka ett e-postmeddelanden till elke.franckaert@amal.se med följande uppgifter:

• Namn
• Skola
• Program/klass
• E-postadress
• Telefonnummer

Publicerad 2020-04-17

Länsstyrelsen avslog överklagan av beviljat bygglov för Rösparksskolan

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av skolbyggnad. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som har beslutat att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-04-16

LIS-plan ute för samråd

Den förslagna LIS-planen är ute på samråd mellan 17 april till 6 juli 2020. Under den här tiden kan ni lämna synpunkter på planförslaget, information och handlingar finns under fliken Ny LIS-plan
Publicerad 2020-04-15

Många vill hjälpa till

Intresset för att hjälpa till inom vården har ökat stort från tidigare år, säger chefen för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Kenneth Bramberg. Drygt tvåhundra har den senaste tiden anmält sitt intresse att jobba inom vården, vilket är väldigt positivt. Inom den utbildning som erbjuds kommer ett särskilt fokus att ligga på hygienrutiner.

I samband med beslut om besöksförbud på särskilda boenden för att skydda våra sköra och äldre har förvaltningen arbetat med att höja kvaliteten på kontakten mellan våra äldre och anhöriga. Tillgång till videosamtal via funktionen Skype kommer att erbjudas inom kort på kommunens särskilda boenden.

Kommunens samarbetspartners Frivilliga resursgruppen (FRG), Försvarsutbildarna och Röda korset gör ett fantastiskt arbete. FRG:s uppdrag har ökat med drygt 100 procent med bland annat inköp till äldre. Utöver inköp tar de även emot många stödsamtal. Intresset att hjälpa inom FRG har ökat vilket är ett bevis på civilsamhällets betydelse.

Om ni är intresserade av att arbeta hos kommunen eller hjälpa till via FRG så kan ni anmäla ert intresse här på kommunens hemsida. Rekrytering pågår löpande.

Publicerad 2020-04-09

Vill du hjälpa till?

Nu kan du via en enkel e-anmälan på vår hemsida anmäla ditt intresse för att hjälpa frivilliga resursgruppen, FRG, med uppdrag i samband med olika hjälpinsatser. FRG kommer vid behov att kontakta personer som har anmält intresse. Här kan du gå vidare till intresseanmälan.

Publicerad 2020-04-08

Hjälp och stöd finns på ungdoms- och vuxencentralen

Den pågående coronapandemin har på kort tid orsakat stora påfrestningar på samhället. En pressad situation kan göra att enskilda personer och familjer mår dåligt. Du som bor i Åmål och känner att du behöver stöd i din situation, men inte riktigt vet var du ska vända dig kan alltid kontakta ungdoms- och vuxencentralen (ungvux) i Åmål för att få hjälp. Ungvux har öppen mottagning för dig från 13 år och äldre. Drop in: Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-9.30. Övriga tider förbokas.
Telefontid mån-fred 8.00-16.00. Vi finns på Södra Långgatan 12, telefon 0532-77 70 79. Vill du skicka e-post är adressen ungvux.centralen@amal.se
Publicerad 2020-04-08

Kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun beslutade vid ett extrainsatt möte på tisdagen om ytterligare satsningar på det lokala näringslivet med anledning av den ekonomiska stagnation som följer i coronapandemin spår. Tillsammans med sedan tidigare fattade beslut utgör åtgärderna ett kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun.

Publicerad 2020-04-03

Sommartid på Östby miljöstation

Nu har vi sommartid på Östby miljöstation. Vi har kvällsöppet till 18.00 måndag och torsdag. Det är just nu många som kommer till oss på miljöstationen, framför allt på lördagarna. Vi vill att ni som besöker oss är symptomfria och håller avstånd till varandra.

Här kan du läsa mer om Östby miljöstation och öppettider

Publicerad 2020-03-30

Dags för föreningar att söka ungdomar för feriepraktik i sommar

Åmåls kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Fram till 12 april kan föreningar söka ungdomar för feriepraktik i sommar. Läs mer om feriepraktiken 

Publicerad 2020-03-24

Skolverket beslutar att ställa in resterande nationella prov under våren 2020

Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset och med anledning av den senaste tid avser Skolverket att besluta om att ställa in resterande nationella prov under våren. Skolverket är skyldigt att skicka ut förslag till i föreskrifter på remiss och när det gäller frågan om nationella prov så har Skolverket skickat ut en snabbremiss. Remissinstanserna måste komma in med eventuella synpunkter senast 23 mars 2020. Därefter kommer Skolverket gå igenom synpunkterna och fatta ett formellt beslut de närmaste dagarna. Men eftersom Skolverket får många frågor från lärare och huvudmän om hur de nationella proven ska genomföras våren 2020 så väljer de att redan nu kommunicera vad de avser att besluta. När beslutet formellt är fattat kommer Skolverket publicera mer information på skolverket.se.

Enligt Skolverket är de nationella proven ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Upplever läraren att det saknas information om elevens kunskaper på grund av att eleven inte gjort det nationella provet får läraren ta ställning till om det behövs annan kompletterande information om elevens kunskaper. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalar sig på Skolverkets hemsida i frågan: ”Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas”, säger han.

Åmåls kommuns grundskolor vill därför informera elever och vårdnadshavare om hur vi avser att arbeta utifrån detta kommande beslut.

Skolverkets uttalanden och kommande beslut ska tolkas som att en elev inte ska riskera att drabbas vad gäller bedömning av kunskaper, betyg eller gymnasiebehörighet av att ett nationellt prov inte genomförs. Det är lärarnas ansvar att förse eleven med de uppgifter som behövs för att läraren ska kunna göra en allsidig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Verksamheten i Åmåls kommuns grundskolor känner sig trygga med att det här arbetet ska fungera bra. Behörigheten bland skolans lärare är hög och många har arbetat med betygsättning och nationella prov under en lång rad år. Lärarna i grundskolan har också lång erfarenhet av att konstruera och gemensamt bedöma olika elevuppgifter varav nationella prov utgör en del. Den erfarenheten används nu för att säkerställa att elever ska känna sig trygga med att deras kunskaper kommer att kunna bedömas oavsett om de nationella proven genomförs eller inte.

Kent Jönsson
Verksamhetschef, grundskolan


Karlbergsgymnasiet
Här kan ni läsa Karlbergsgymnasiets information gällande Skolverkets beslut att ställa in nationella prov >


Skolverket
Läs mer på Skolverkets hemsida >

Publicerad 2020-03-23

Vägarbete korsningen Lunnegatan/Kungsgatan

Från onsdag 25/3 till fredag 27/3 råder begränsad framkomlighet vid korsningen Lunnegatan/Kungsgatan på grund av vägarbete.

Eventuella frågor ställs till gatuingenjör Hans Sundberg, 0533-68 17 37

Publicerad 2020-03-20

Frivilliga hjälper personer i riskgrupper

Från och med på måndag 23 mars kan personer i riskgrupper som är i behov av hjälp till följd av coronapandemin att kunna få hjälp med att handla, rasta hunden och annat praktiskt. Det är frivilliga resursgruppen, FRG, som samordnar hjälpen tillsammans med Röda Korset, Försvarsutbildarna och kommunen. Måndag-fredag kl 8-13 går det att ringa 076-8437900 eller 076-8437910.

Läs mer om kommunens åtgärder under rådande coronapandemi.

Publicerad 2020-03-19

Angående verksamhetsbidrag

Vi har förståelse för att många föreningar väljer att senarelägga sina årsmöten på grund av coronaviruset.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars, men det går bra att komplettera med årsmöteshandlingarna efter att årsmötet ägt rum.

Klicka här för att komma till ansökningsblanketten

Publicerad 2020-03-18

Miljömötet i Fengersfors 23 mars inställt

Informationsmötet den 23 mars, kl.18.00 i Fengersfors Folkets Hus om miljöundersökning vid Fengerfors bruk, Knarrbyån och sjön Ärr är inställt. Mötet som är inställt på grund av coronaviruset kommer att hållas vid ett annat tillfälle.

Publicerad 2020-03-17

Skolor, fritidshem och förskolor håller öppet tillsvidare. Omsorg/tillsyn för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktig verksamhet förbereds.

Publicerad 2020-03-13

God handhygien viktigt för att förhindra smittspridning


Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom poängterar vikten av god handhygien. Kommunledningen berättar om hur kommunen jobbar för att begränsa smittspridning.

Publicerad 2020-03-12

Nya beslut i Åmåls kommun med anledning av coronaviruset

Åmåls kommun utökar insatserna för att motverka spridningen av coronaviruset.
Det är kommunernas huvudsakliga uppgift att säkerställa att så mycket som möjligt av den samhällsviktiga verksamheten - såsom vård, omsorg, skola, vattenförsörjning och räddningstjänst - kan upprätthållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Centrala ledningsgruppen har idag kompletterat tidigare beslut med ytterligare åtgärder. Fler beslut kommer att fattas om situationen så kräver.
Vägledande för kommunens arbete är de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter utfärdar.

Det enskilt viktigaste för att förhindra smittspridning är allt jämt god handhygien. Därför uppmanas alla att frekvent tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:

• Kommunens Centrala ledningsgrupp är satt i stabsläge vilket innebär mer frekventa möten för att följa händelseutvecklingen och fortlöpande kunna fatta nödvändiga beslut.

• Kommunens pandemiplan uppdateras, nytt beslut tas på kommunstyrelsen onsdagen den 18 mars.

• Generellt ska personal inom Åmåls kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.

• Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras. Undantag beslutas av förvaltningschef.

• Förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och för personal att jobba hemifrån förbättras.

• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

• Besöksförbud för alla personer med förkylnings- och luftvägssymtom införs i alla kommunala verksamheter. Information om detta anslås på alla entrédörrar.

• Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.

• Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun. Undantag kan beviljas.

• Dagverksamheterna Täppan och Träffpunkten på Åmålsgården stängs till vidare.

• Planerade aktiviteter på äldreboenden med externa aktörer ställs in tills vidare.

• Kommunala fastighetsbolaget, ÅKAB, åtgärdar endast akuta ärenden på äldreboenden och i sitt övriga fastighetsbestånd.

• Post levereras till särskild brevlåda utanför äldreboenden.

• Påskparaden 2020 är inställd.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.

Publicerad 2020-03-11

Hjälp kommunen att förhindra smittspridning

Med anledning av coronaviruset vidtar kommunen ett antal åtgärder för att förhindra smittspridning och skydda sköra människor. Alla kan bidra till att förhindra smittspridning genom att inte smitta andra. Vi betonar vikten av god handhygien och att inte utsätta andra människor för smittorisk om du är sjuk. Kommunen avråder bestämt för besök på äldreboenden, gruppboenden eller andra kommunala verksamheter om du är sjuk. Anslag kommer att sättas upp på alla byggnader med kommunala verksamheter.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:
• Anslag sätt upp på alla byggnader med kommunala verksamheter om att inte gå in om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta, feber. På anslaget anges ett telefonnummer dit du kan ringa för att få kontakt med personal.
• Kommunens IT-enhet skapar förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och att personal kan jobba hemifrån.
• Vi undviker kroppskontakt genom att inte skaka hand med varandra. Alla medarbetare påminns om vikten av god handhygien.
• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.

Publicerad 2020-03-09

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset uppkommer många frågor. Alla som har frågor om viruset kan ta del av bekräftat information från ansvariga myndigheter. Se länkar. Du som vill ställa frågor om viruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Åmåls kommun följer utvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunen har upparbetade kontaktvägar med primärvården och har en nära samverkan med Smittskydd Västra Götaland och vårdhygienisk expertis. Kommunen poängterar också vikten av att vara källkritisk.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

God handhygien
Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för smittspridning.

God handhygien (olika språk) pdf (pdf 1,6 MB)

Publicerad 2020-02-25

Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt!

Åmåls kommun har uppmärksammats på att många genar över järnvägsspåret söder om Strömstadsvägen för att komma till Industrigatan i stället för att gå runt via bron över järnvägen. Vi vill därför upplysa om att detta är förenat med livsfara då ett tåg inte har någon chans att stanna. Bromssträckan är många hundra meter. Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt! Åmåls kommun har informerat Trafikverket som är ansvariga för spåranläggningen.

Publicerad 2020-02-24

Nu rivs Rösparksskolan

Idag inleddes rivningen av Rösparksskolan. Under veckan kommer hela den västra flygeln att rivas.

Publicerad 2020-02-04

Hur mår vi i Åmåls kommun?

Är du en av drygt 500 invånare i Åmåls kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Publicerad 2020-01-30

Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet där den nya gymnastiksalen ska ligga.

Publicerad 2020-01-29

Åmåls kommun är en stark samhällsbyggare

För första gången sedan 2004 har Åmåls kommun genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) utredning kommunkompassen. Redovisningen pekar på ett bra resultat.

Publicerad 2020-01-28

Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst

Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst som tar upp frågan om avdrivning av älgar från Hanebols friluftsområde. Vi ser över alla arrendeavtal och där ingår alla jaktarrenden. Det fall som nu tas upp i media är gammalt och var en muntlig uppgörelse långt tillbaka i tiden och därmed absolut dags att se över. Ett uppdrag som redan ligger på bordet.

Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.

Publicerad 2020-01-21

Göteborg filmfestival i Åmål

I år är Saga Åmål filmårskommun och partner till Göteborg Film Festival. Det innebär att vi kommer att erbjuda delar av festivalens program och utbud här i Åmål!

Publicerad 2020-01-20

Åtta tågturer och enklare biljetthantering

Tågtrafiken på sträckan Karlstad- Göteborg kommer att förbättras och få åtta avgångar. Det spelar ingen roll om du köpt biljetten av SJ, Västtrafik eller Värmlandstrafik när du reser mellan städerna.

Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB  har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.

Publicerad 2020-01-14

Förtydligande om 65-årsgräns för seniorkortet

Efter ett politiskt beslut i kommunen kommer seniorkortet att börja gälla från 65 år istället för dagens åldersgräns 75 år. Till följd av att Västtrafik inför en ny zonindelning i länet är det i dagsläget oklart när kommunen kommer att kunna införa 65-årsgränsen. Vi lägger ut information här på hemsidan så fort vet mer om detta. Tills vidare gäller åldersgränsen på 75 år för Västtrafiks seniorkort. 

Läs mer om seniorkortet.

Publicerad 2020-01-09

Växelsamarbete i Dalsland

För att öka tillgängligheten för alla som ringer till kommunens växel har de fyra Dalslandskommunerna Åmål, Mellerud, Färgelanda och Dals-Ed ett samarbete mellan telefonväxlarna. Den som ringer till Åmåls kommuns växel kommer till Åmåls kommun, men vid belastningstoppar och tillfällig frånvaro kan det vara en växeltelefonist från en av de andra samarbetskommunerna som svarar.
Publicerad 2020-01-03

Kommunen avslutar Kinaprojekt

Åmåls kommun har beslutat att avsluta ett pågående välfärdsprojekt i samverkan med den kinesiska partnerstaden Dunhungan. Projektet avslutas två år tidigare än planerat i väntan på en ny internationell strategi.

Publicerad 2020-01-03

Digital stadsvandring i Åmål

Med hjälp av mobilen eller läsplattan kommer Åmålsbor och besökare att kunna gå en digital stadsvandring i centrala Åmål med hjälp av en app. Fram till den 7 januari 2020 genomför vi medborgardialogen Digital stadsvandring i Åmål.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?