Vattenverket genomför inventering av dagvattenanslutningar

Under perioden vecka 6 till 10 kommer vattenverket i samarbete med företaget Pollex att utföra inventering av dagvattenanslutningar längs gator som ansluter till Fryxellsgatan och Odengatan i Åmål. För de fastigheter som berörs är det bra att fylla på era vattenlås för att motverka att röken tränger in i fastigheten. Röken är helt ofarlig. Meddelande kommer att gå ut till berörda fastighetsägare i respektive område inför åtgärder via sms alternativt via brevlådor. Vid frågor kan ni vattenverket via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50.

Med vänlig hälsning
Vattenverket

 

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?