Varning för bedrägerisamtal om spolning i VA -systemet

Teknik- och fritidsförvaltningen har fått information från abonnenter att företag ringer och begär tillträde till fastigheten för spolning.

Ett bedrägeriförsök kan gå till så här: Ett blufföretag ringer upp för att erbjuda tjänster gällande spolning. Spolningen skulle enligt företag "begärts" av kommunen. Detta är ett bluffsamtal. Beställning av åtgärder på privata fastigheters VA-installationer görs aldrig av kommunens VA-enhet utan fastighetsägarens kännedom.

Om du som är privat fastighetsägare får denna typ av samtal skall du tacka nej till åtgärden samt kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst för kontroll av uppgifternas riktighet.

Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns här på hemsidan. 

Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?