Varje kilowattimme (kWh) räknas

Affisch om energisparande

Just nu befinner sig Sverige och Europa i en exceptionell situation, med stora följdverkningar på energimarknaderna som i slutändan leder till höga elpriser. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen, och en lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. 

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Då minskar risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme, oavsett om du är hemma eller på jobbet.

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige, men även våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

 

Åmåls kommun kommer aktivt medverka för att minska elanvändningen i sina verksamheter och förvaltningar och ser just nu över vilka sunda åtgärder och beslut som kommer tas.
Läget kan dock komma att förändras, så besluten kan ändras utefter stundande läge.

 

Det här kan du göra för att spara energi:

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen.

Sänk värmen inomhus
Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare.

Du kan läsa mer om hur du kan spara energi på energimyndighetens hemsida

 

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?