Valfrihet att välja sysselsättningsgrad

Verksamhetschefer utanför byggnad

Grethe Gustavsson är verksamhetschef för verksamheten Stöd och funktion. Marco Niemelä är verksamhetschef för äldreomsorgen.

2016 började Åmåls kommuns resa mot att ge omsorgspersonalen möjlighet att jobba heltid. Nu har resan gått vidare och det finns nu möjlighet att välja sysselsättningsgrad ner till 50 procent.

I april fattade välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att ge medarbetare inom omsorgen möjlighet att välja sysselsättningsgrad från 100 procent ner till 50 procent i steg om fem procentenheter.

- Det gäller all personal inom kommunals avtalsområde, även personal som är konverterade, säger Grethe Gustavsson, verksamhetschef för Stöd och funktion.

Grethe Gustavsson och Marco Niemelä berättar att det var med i den projektgrupp som började arbeta med att införa heltid som norm och deltid som möjlighet i Åmåls kommun. Från början genomfördes det som ett pilotprojekt 2016 på två enheter. Det var Stöd och funktion område 1 och Solsäters särskilda boende var först ut med att testa heltid som norm men lyckat resultat.  

Under åren har heltidsresan byggts ut och nu har alla anställda inom kommunals avtalsområde en 100-procenttjänst i botten med möjlighet att gå ner i tid. Nu tas ytterligare ett steg i valfriheten.

 I början av 2023 gav nuvarande välfärds- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en förändring för att öka valfriheten i medarbetarnas arbetsgrad. I april i år fattade nämnden beslut om att införa möjligheten att fritt välja sysselsättningsgrad från heltid ner till 50 procent.

De som väljer att gå ner i sysselsättningsgrad kommer att göra det från och med september då det nya reglerna börjar gälla.

- Det här ger ingen effekt på schemaläggning, men det skapar fler varianter av arbetstiderna när medarbetarna får möjlighet att välja. Man måste inte jobba heltid utan det går att kombinera arbete med det övriga livet, säger Marco Niemelä.

Även sommarvikarier omfattads av heltid som grund, men som också har möjlighet att välja att jobba med en lägre sysselsättningsgrad.

Verksamhet stöd och funktion har 150 medarbetare. För äldreomsorgen är antalet medarbetare 250.

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?