Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Från och med mitten av januari 2022 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten. Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022. Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av juni 2022.

 - För oss är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten eftersom resultaten är en viktig del i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, säger Marco Niemelä, verksamhetschef för äldreomsorgen i Åmåls kommun.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd. Resultatet ger kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldre personernas perspektiv. Därmed kan utfallet av insatserna jämföras, utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot äldreomsorgen tycker är bra respektive dåligt. Det blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstepersoner.

För anhöriga, som hjälper den äldre att svara via internet, finns sex frågor som är riktade direkt till anhöriga. På internet går det även att svara på engelska, arabiska, finska, meänkieli och samiska.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

 

Sidan uppdaterades 2022-05-20

Synpunkter på sidan?