Uppmaningar för att minska smittspridningen i skolan och förskolan

Enligt Smittskydd skola i Västra Götaland ökar smittspridningen av Covid-19 i samtliga ålderskategorier, även bland barn och ungdomar varför de uppmanar förskolor, skolor och fritidshem att fortsätta arbetet med att minska smittspridningen genom att:

 

  • uppmana alla, både barn/elever och personal att stanna hemma när de är sjuka och inte komma tillbaka till verksamheten förrän de är friska. Det vill säga så friska att de inte längre smittar andra samt att allmäntillståndet är så gott att de orkar vara i verksamheten en hel dag,
  • organisera för minskad trängsel så långt det är möjligt och uppmana elever och personal att hålla avstånd i så hög utsträckning det går,
  • undvika att blanda grupper av elever, personal,
  • se till att det går att hålla en god handhygien! OBS! handsprit hjälper mot Covid-19 virus men inte mot magsjukevirus, där gäller handtvätt med tvål och vatten,
  • ha rutiner för vädring och se till att ventilationen är på och fungerar,
  • se till att lokalerna städas ordentligt.

 

För närvarande sker möten och samtal digitalt, hämtning och lämning sker utomhus, endast barn/elever och personal vistas i lokalerna, vid blöjbyte används visir.

Varje dag som verksamheterna kan hålla igång med så många friska barn/elever och personal som möjligt är en bra dag, vi får kämpa på – tillsammans, en dag i taget!


Mer information finns Folkhälsomyndighetens hemsida:

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Mer information finns på Skolverkets hemsida: 

Detta gäller i skolan under vårterminen - Skolverket


Mer information från Smittskyddet i Västra Götalandsregionen:

Information till förskola, skola och högre utbildning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19
(länk till Västra Götalandsregionen)

 

/Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2022-05-16

Synpunkter på sidan?