Undersökning av ungdomars hållbara val i vardagen

Just nu pågår ett hållbarhetsprojekt i Dalsland genom ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens miljönämnd och Mötesplats Steneby. En del av projekt ska locka unga i åldrarna 18-35 år inom Åmåls kommun för att medverkar i projektet vara en del av att skapa morgondagens Åmål. Med hjälp av en enkät vill man kartlägga ungas tankar kring hållbarhet och även undersöka hur ungdomar interagerar med hållbara val i vardagen.

Länk till enkäten.

Länk till mer information om hållbar livsstil där ungas framtid är i fokus.

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?