Tyck till om förlaget på nya översiktsplan

Åmåls kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som går ut på granskning 19 januari till 31 mars 2023. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Välkommen till:

 • Tösse 6 februari, i föreningslokalen hos Tösse IF
 • Ånimskog 7 februari, kl 10:00 - 11:30 i Ånimskogs bygdegård.
 • Ånimskog 8 februari, kl 17:00 - 19:00 i Ånimskogs bygdegård.
 • Mo 9 februari, kl 17:00 - 19:00 i Mo bygdegård.
 • Mo 10 februari, kl 10:00-11:30 i Mo bygdegård.
 • Edsleskog 15 februari, i Edsleskogs prästgård.
 • Fengersfors 16 februari, i Folkets hus.
 • Åmål 21 februari, i kommunfullmäktigesalen (päronsalen) vån 2, stadshuset

Tider: klockan 10:00-11:30 och 17:00-19:00 på samtliga orter om inget annat anges.

På Åmåls bibliotek finns det en utställning över förslaget till översiktsplan som är öppen under hela granskningsperioden. Samhällsbyggnadsenheten bjuder på fika i samband med mötena.

Du kan läsa mer om arbetet med ny översiktsplan.

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?